Spiseproblemer og spiseforstyrrelser hos voksne

| Jan H. Rosenvinge | 8. mai 2019 kl. 1:31 |

Spiseproblemer og spiseforstyrrelser forbinder vi gjerne med barn og unge, men er disse også relevante for voksne? Spiseforstyrrelser omfatter anorexia nervosa, bulimia nervosa og overspisingslidelse. Ved anoreksi ser man selvfremkalt lav vekt, ved bulimi ser man ofte normalvekt, men med ukentlige eller hyppigere hemmelige episoder med overspising og oppkast. Ved overspisingslidelse ser man ikke oppkast ...

Spiseforstyrrelser – ikke bare unge kvinner

| Deborah Lynn Reas | 30. Mar 2017 kl. 12:18 |

Til tross for at spiseforstyrrelser vanligvis først opptrer i tenårene eller ung voksenalder – og for anorexia nervosa og bulimia nervosa fortrinnsvis hos unge kvinner – er dette lidelser som kan ramme begge kjønn, uavhengig av alder.1,2 De siste tiårene har det vært en økning av litteratur med fokus på kroppsbilde og spiseforstyrrelser hos middelaldrende ...

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 32 • juni 2019
9. Årgang
  • Lungekreftscreening
  • Pleuraempyem
  • Alvorlig astma