Risiko for å utvikle aksial spondyloartritt er sterkt knyttet til gener hvor HLA-B27 er den viktigste kjente risikofaktoren.1 Flere studier har vist at det er økt forekomst av spondyloartritt hos nære familiemedlemmer til pasienter med aksial spondyloartritt,2 og positiv familieanamnese har vært oppfattet som en risiko for aksial spondyloartritt hos pasienter med kroniske ryggsmerter. En ...

Det mest vanlige målet for sykdomsaktivitet hos pasienter med spondyloartritt (SpA) har tradisjonelt vært en samlescore av pasientrapporterte spørsmål (BASDAI) om smerte, stivhet og utmattelse (fatigue). For å kunne kombinere pasientrapportering med inflammasjonsmarkører (CRP, ESR), utviklet arbeidsgruppen The Assessment in Spondyloarthritis international society (ASAS) i 2009 en ny score: Ankylosing Spondylitis disease activity score (ASDAS).1 ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus