Kjempecellearteritt, eller GCA (Giant Cell Arteritis), er den vanligste av de systemiske vaskulittsykdommene hos voksne.1,2 Like fullt er det en sykdom hvor både etiologi og patogenese fortsatt er ufullstendig forstått, og der behandlingsalternativene er begrensede utover bruk av kortikosteroider (CS).3-5 Den opprinnelige og fortsatt mest kjente uttrykksformen av GCA er temporalisarteritt. Den ble først beskrevet ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus