Av Kåre Steinar Tveit, seksjonsoverlege, Hudavdelingen, Haukeland Universitetssykehus Stevens Johnson Syndrom (SJS) og Toksisk Epidermal Nekrolyse (TEN) er livstruende sykdommer karakterisert av hudløsning utløst av immunreaksjoner. For mange utvikler sykdommen seg til en systemsykdom med affeksjon av endotel i luftveier, mage/tarm og urinveier, med fare for multiorgansvikt. Tilstanden blir betraktet som et continium hvor SJS-pasientene ...

Helt tilbake i Hippokrates’ tid ble arsenikkformuleringer brukt til behandling av forskjellige hudforandringer. Fra tidlig på 1800-tallet og helt fram til 1950-årene ble arsenikk, både i pilleform og som forskjellige løsninger, brukt til behandling av psoriasis. Deretter ble lokale steroider, metotrexat, retinoider og cyklosporin introdusert.  Det er imidlertid i løpet av de siste 15 årene ...

  Av Stian Knappskog, forskar, ph.d., Seksjon for onkologi, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen, Mohn Kreftforskningslaboratorium, Haukeland Universitetssjukehus Einar Birkeland, ph.d.-stipendiat, Seksjon for onkologi, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen, Mohn Kreftforskningslaboratorium, Haukeland Universitetssjukehus Melanominsidensen er aukande, særlig blant Kaukasiarar.1 Sjølv om dei fleste pasientar er sjukdomsfrie etter kirurgisk fjerning av primærtumor, vil om ...

Av Vibeke Andersen, professor, overlege, ph.d., spesiallege i internmedisin og medisinsk gastroenterologi, Molekylær Diagnostisk og Klinisk Forskningsenhed, Sygehus Sønderjylland De mest kompliserte former av psoriasis behandles med biologisk behandling, der adalimumab (Humira), etanercept (Enbrel) og infliximab (Remicade) er antistoffer rettet mot tumor-nekrosis faktor-α (TNF-α), såkalte anti-TNF-preparater. Behandling med anti-TNF er særdeles effektivt, men 30-50% av ...

Av Hans W. Rothenborg, spesiallege, etableringsmedlem og tidligere president, EADV 7.-11. oktober 2015 er København vertskap for den 24. EADV-kongressen. Med bakgrunn i dette vil jeg gjerne fortelle litt fra oppstarten, og om hvordan vi fikk kongressen til København første gang i 1993. EADVs oppstart bygger faktisk på noen få og uavhengige premisser. Professor, dr.med., ...

Av Jose Hernán Alfonso, LIS lege arbeidsmedisin, stipendiat, Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Jan-Øivind Holm, overlege, førsteamanuensis, Seksjon for hudsykdommer, Oslo universitetssykehus, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo Huden har med sine to kvadratmeter en stor kontaktflate, og faktorer i arbeidsmiljøet, som kontakt med kjemiske stoffer og fysiske og mekaniske eksponeringer, ...

Kåre-Steinar Tveit, seksjonsoverlege, Hudavdelingen, Haukeland Universitetssykehus Psoriasis og psoriasis arthritt er sykdomsprosesser som er drevet av overproduksjon av inflammatoriske mediatorer produsert av celler tilhørende det adaptive og innate immunsystem. Nøkkelcellene i dette spillet er plasmocytoide dendrittiske celler, Th1 lymfocytter og Th17 lymfocytter. De mest sentrale mediatorer er TNF-α, IL-17, IL-23 i tillegg til INF-γ, IL-6, ...

Av Bjørn Moum, professor, leder IBD seksjon og FoU, Avdelings for Fordøyelsessykdommer, Medisinsk Klinikk, Oslo Universitetssykehus Ullevaal, Universitetet i Oslo Hovedelementene i beslutninger omkring legemiddelbehandling er effekt, sikkerhet, pasientpreferanser og kostnader. Kostnader knyttet til behandlingsvalg er mer enn kun legemiddelkostnadene. Kostnader knyttet til administrasjon av legemiddel, samt kostnader knyttet til oppfølging av behandling og sykdom ...

Av Brita Solveig Pukstad, overlege, førsteamanuensis, Hudavdelingen, St.Olavs Hospital, Institutt for Kreftforskning og Molekylær medisin, NTNU, Trondheim Et kronisk legg- og/eller fotsår kan være en stor utfordring for den enkelte pasient med sår, men også for sårbehandleren. Denne artikkelen gjennomgår kort noen enkle retningslinjer og prinsipper for sårbehandling, med håp om at økt kunnskap om ...

Av Kjersti Grønning, ph.d, førsteamanuensis, Institutt for sykepleievitenskap, Senter for helsefremmende forskning, Høgskolen i Sør-Trøndelag Pasienter med kroniske inflammatoriske leddsykdommer som revmatoid artritt (RA) eller psoriasisartritt (PsA) må lære seg å takle symptomene som medfølger sykdommen. Å mestre et uforutsigbart sykdomsforløp kan være utfordrende, spesielt i perioder med økt sykdomsaktivitet.1 Å tilpasse seg en ny ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus