Temporomandibular disorder (TMD) er et paraplybegrep som omfatter funksjonsforstyrrelse og smerte i ansikt og kjeve. Karakteristika for TMD har nylig blitt tverrfaglig undersøkt via det nasjonale TMD-prosjektet på Haukeland universitetssykehus i Bergen, initiert av Helsedirektoratet.1 De første 60 pasientene, flest kvinner (ratio 51:9) med en middelalder på 45 år, hadde hatt orofaciale smerter i genomsnitt ...

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 23 • jun 2017
7. årgang
  • Kolesterolsenkende behandling
  • Diabetes
  • Overvekt hos barn og unge