Temporomandibular disorder (TMD) er et paraplybegrep som omfatter funksjonsforstyrrelse og smerte i ansikt og kjeve. Karakteristika for TMD har nylig blitt tverrfaglig undersøkt via det nasjonale TMD-prosjektet på Haukeland universitetssykehus i Bergen, initiert av Helsedirektoratet.1 De første 60 pasientene, flest kvinner (ratio 51:9) med en middelalder på 45 år, hadde hatt orofaciale smerter i genomsnitt ...

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 30 • mars 2019
9. Årgang
  • Akutt koronarsykdom
  • Diabetes fotsår
  • Type 2-diabetes