Pasienter oppsøker helsevesenet for å bli bedre eller for å komme seg igjen ved sykdom og lidelse. Helsepersonellets oppgave er å sørge for at de klarer dette. Selv om dette er en sentral oppgave for helsevesenet, er det ikke entydig hva bedring betyr og hvordan en best kan evaluere hvorvidt bedring oppnås. Spesielt blir dette ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon