Det siste tiåret er det vist at pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom har betydelig høyere risiko for hjerte- og karsykdommer sammenlignet med normalbefolkningen.1-3 Årsakene er antatt å være knyttet til både manifestasjoner av den revmatiske sykdommen, økt forekomst av tradisjonelle risikofaktorer (overvekt, hypertensjon, røyking, ugunstig kolesterolsammensetning, diabetes, dårlig fysisk form) og systemisk inflammasjon.4,5 Betydningen av ...

Pusterommene, hva kan de gi kreftpasientene?

| Helle Aanesen | 18. okt 2018 kl. 10:00 |

Denne artikkelen omhandler Pusterommene, og hva de kan gi kreftpasientene. Pusterom er navnet på treningssentre på norske kreftsykehus, som er etablert av stiftelsen Aktiv mot kreft. I august 2018 kom rapporten Samfunnsverdien av trening for kreftrammede, bestilt av Aktiv mot kreft og utarbeidet i samarbeid med legemiddelfirmaet Bristol-Myers Squibb og Oslo Economics.1 Målet med rapporten ...

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 32 • juni 2019
9. Årgang
  • Lungekreftscreening
  • Pleuraempyem
  • Alvorlig astma