Helt siden Trousseau foreslo en sammenheng mellom venøs tromboembolisme (VTE) og kreft,1 har det vært klart at kreftpasienter har overhyppighet av VTE. Dette har siden blitt bekreftet i epidemiologiske studier.2 Risikoen for VTE er avhengig av krefttype og hvor pasienten befinner seg i det diagnostiske og behandlingsmessige forløpet.  Krefttypene med høy relativ risiko for VTE ...

Etter spredning er det tromboser som tar livet av flest kreftpasienter.1 Kliniske faktorer som operasjon, behandling og immobilitet øker risikoen for koagulasjonsaktivering og trombedannelse, men også selve kreften spiller en rolle i å fremme et protrombotisk miljø. Det eksisterer tilsynelatende et gjensidig forhold mellom tumoren og vertens hemostasesystem, hvor kreftcellene fremmer og aktiverer koagulasjon mens ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus