SAMMENFATNING Ved gynekologisk patologi er det påvist hyppige BRAF-mutasjoner ved lavgradig serøst karsinom, en tumor med begrenset respons for kjemoterapi som ofte oppstår i borderlinetumor av serøs type.6Denne mutasjonen er til nå imidlertid ikke påvist ved tubepapillom, en tumor som er benign. I artikkelen legger man fram hypotesen at BRAF-mutasjon ved papillomer mulig induserer cellesyklusarrest, siden ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon