Av Margrete Berdal, lege, tilknyttet Metabolsk og Nyremedisinsk Forskningsgruppe, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø God glykemisk kontroll er viktig ved forebygging av seinkomplikasjoner hos personer med diabetes. En ny studie av sårtilheling i relasjon til glykemisk kontroll viser at verdien av hemoglobin A1C (A1C) kan ha betydning for hvor mye et sår gror ...

Av Kari Anne Sveen, lege, stipendiat, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo Universitetssykehus HF Type 1-diabetes er assosiert med ti ganger økt risiko for å utvikle kardiovaskulær sykdom sammenliknet med den generelle befolkningen.1 Akselerert aterosklerose sees både hos personer med type 1- og type 2-diabetes. I klinisk praksis har det tidligere vært ...

Av Ingrid B. Moss Kolseth, ph.d-student, cand.med., Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo Nyreskade (nefropati) er en type mikrovaskulær komplikasjon hos pasienter med diabetes.1 I historiske materialer finner man at nærmere 30-40 % av alle pasienter med diabetes type-1 utvikler diabetesnefropati. Nyere erfaringer viser at denne forekomsten er fallende, og nå ...

Antti Virkamäki, MD, ph.d., koordinerende forfatter av FCCD 2005-2010, overlege Mehiläinen diabetesklinikk, Helsinki, Finland Juha Saltevo, MD, PhD , m ember of the FCCD Workgroup since 2005 , Head Physician of the D iabetology in the Medicine, department, Central Finland Central Hospital,Jyväskylä .Juha Saltevo, MD, ph.d., medlem av FCCDs arbeidsgruppe fra 2005, overlege diabetes, medisinsk ...

Av Ingvild Eidem, lege, ph.d-kandidat, Avdeling for folkesykdommer, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Kvinne barn-senteret, Oslo universitetssykehus Ullevål, bydelsoverlege Vestre Aker bydel Omkring 0,5 % av dagens fødende norske kvinner har type 1-diabetes. For 50 år siden ble kvinner med diabetes anbefalt ikke å få barn grunnet fare både for kvinnen selv og barnet. Nå opplever de ...

Av Jens P. Berg, professor, dr.med., Avdeling for medisinsk biokjemi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus Det er i Norge ca 135 000 kjente tilfeller av diabetes, mens det kan være nesten like mange som har diabetes uten å vite om det. Type 2-diabetes kan utvikle seg gradvis og uten spesielle symptomer før ...

Av Moira Strand Hutchinson, MD, ph.d., UiT Norges Arktiske Universitet Glykosylert hemoglobin (HbA1c) har lenge vært brukt i oppfølging av pasienter med diabetes, men kan nå også brukes i diagnostisering av diabetes, med unntak av svangerskapsdiabetes. Grensen for diabetes er satt til HbA1c 6,5 %, og positiv test må gjentas ved mangel på symptomer.1 Problemer ...

Anne Haugstvedt, førsteamanuensis, Høgskolen i Bergen Vel 300 barn ...

Av Eirik Årsand, forsker, ph.d., Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Tromsø Den teknologiske utviklingen – spesielt innen mobiltelefoni og sensorer, har ført til en stor økning av programvare for mobiltelefon (apper) og andre egenmestringsverktøy som aktivitetssensorer, blodstrykksmålere, pulsmålere, badevekter med datakommunikasjon og andre helsesensorer. Innen diabetes har det vært en økning ...

Av Ane Wilhelmsen-Langeland, psykolog, ph.d., Institutt for Psykologisk Rådgivning og Bergen Søvnsenter Hva er psykologi? Psykologi defineres ofte som viten om hvorfor mennesker tenker, føler og handler (atferd) slik vi gjør. På hvilken måte har tanker, følelser og atferd innvirkning på diabetesbehandling? Eller – et mer relevant spørsmål er kanskje på hvilken måte har tanker, ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus