Behandlingen af patienter med type 2-diabetes undergår i disse år store forandringer, idet den bliver stadig mere individualiseret samtidig med, at man i den diabetiske konsultation skal håndtere kardiologiske såvel som endokrinologiske aspekter. Som følge af overenskomsten med regionerne skal den praktiserende læge have en endnu mere central position i behandlingen af type 2-diabetes. Det ...

Type 2-diabetes rammer mange og er en stor utfordring for folkehelsen, men vi har manglet oppdaterte representative nasjonale tall på forekomst og behandling. I en ny stor registerstudie fra Folkehelseinstituttet og Oslo universitetssykehus har vi analysert data fra alle innbyggerne i Norge mellom 30 og 89 år, totalt over 3 millioner mennesker, i perioden 2009-2014.1  ...

Mange mennesker med type 2-diabetes opplever store utfordringer når det gjelder egenhåndtering av sykdommen. Slike utfordringer kan være knyttet til symptomer, behandling, psykososiale aspekter, samt det å gjøre livsstilsendringer. I tillegg er det mange som dessverre ikke oppnår anbefalte behandlingsmål.1  Det er derfor et stort behov for utvikling av nye måter å motivere på – ...

Angiopoietin-liknende (ANGPTL) proteiner er betegnelsen på en familie av glykoproteiner som har fått navn etter deres strukturelle likhet med angiopoietiner. ANGPTL-proteiner spiller viktige roller i regulering av fysiologiske prosesser, og da særlig av lipid- og glukosemetabolisme.1 I likhet med flere av de andre ANGPTL-proteinene er ANGPTL-4 en endokrin faktor som regulerer plasmanivåer av lipoproteiner ved ...

En rekke studier har vist at fysisk aktivitet rett etter karbohydratinntak gir en betydelig reduksjon i den postprandiale blodsukkerstigningen som ellers ville ha funnet sted etter måltidet.1-3 Selv svært lett aktivitet, slik som å gå i rolig tempo, har denne effekten,4-7 og studier som har sammenlignet aktivitet før og etter matinntak, har funnet at aktivitet ...

Forekomsten av diabetes type 2 og overvekt er betydelig økende i verden i dag, og i USA finnes begrepet «diabesity».1 Diabetes, og særlig diabetes type 2, er forbundet med en økt risiko for hjerte- og karsykdom. I lang tid har diabetes type 2 blitt regnet som en uavhengig risikofaktor for hjerte- og karsykdom.2,3 I løpet ...

Vi publiserte nylig en tre måneder lang kostintervensjon, FATFUNC, med detaljerte målinger av kroppsfett som primærmål. Vi fant svært gode og like effekter av kosthold basert på enten karbohydrater (53 energiprosent) eller fett (71 energiprosent). Et viktig fellestrekk var at begge kostholdene hadde lite bearbeidete matvarer (fint mel, tilsatt sukker og raffinerte planteoljer). Fedme og ...

Av Njord Nordstrand MD, ph.d.-kandidat, Senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold, Helse Sør-Øst, Tønsberg Karstivhet målt med pulsbølgehastighet (PWV) er en uavhengig prediktor for kardiovaskulær sykdom og død. Pulsbølgehastighet er et estimat av pulsbølgefarten gjennom et segment av en arterie. Carotid-femoral PWV er en veletablert metode og ansett som gullstandard ved måling av karstivhet ...

Av Margrete Berdal, lege, tilknyttet Metabolsk og Nyremedisinsk Forskningsgruppe, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø God glykemisk kontroll er viktig ved forebygging av seinkomplikasjoner hos personer med diabetes. En ny studie av sårtilheling i relasjon til glykemisk kontroll viser at verdien av hemoglobin A1C (A1C) kan ha betydning for hvor mye et sår gror ...

Av Neoma Boardman, PhD, Kardiovaskulær forskningsgruppe, Institutt for medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø Hjertesykdom er den viktigste årsaken til død blant pasienter med diabetes. I denne pasientgruppen er det en høyere forekomst av angina pectoris, hjerteinfarkt1 og hjertesvikt.2 I tillegg eksisterer en spesifikk diabetisk kardiomyopati som er uavhengig av tidligere kjent koronar sykdom og/eller hypertensjon.3 ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon