Av Andréa A. G. Nes, lektor, ph.d.-stipendiat, Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) Hilde Eide, professor, Fakultet for helsevitenskap, Høgskolen i Buskerud (HIBU), Drammen Diabetes type 2 er et av de største helseproblemene vårt moderne samfunn står overfor. Disse pasientene har ofte redusert helserelatert livskvalitet, fare for en stadig ...

Av Per Warrer Petersen, speciallæge i almen medicin, Din Diabetes Klinik, Holte Hypoglykemi er en vanskelig definerbar tilstand som omfatter tilstander med for lavt blodsukker og med symptomer som forekommer ved og er forenelige med lavt blodsukker. Hypoglykemiske episoder er vanlige, risikoen er omdiskutert og tilfellene kan være uerkjente og asymptomatiske. Hypoglykemiske episoder kan være ...

Av Sadollah Abedini, overlege, ph.d., Nyreseksjonen, Medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold Dipeptidyl-peptidase-4- (DPP-4) hemmere og glukagon-lignende peptid 1- (GLP-1) analoger er den nyeste klassen av perorale antidiabetika og har vært tilgjengelig på markedet de siste årene. I denne artikkelen skal bruken av DPP-4-hemmere til pasienter med moderat til terminal nyresvikt omtales. DPP-4-hemming resulterer i at bukspyttkjertelen ...

Av Trond Jenssen, professor, dr.med., Nyreseksjonen, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, Institutt for Klinisk Medisin, Universitetet i Tromsø De norske retningslinjene for behandling av diabetes ble lansert av Helsedirektoratet i 2009.1 De representerte en milepæl i seg selv ved at det var første gang slike retningslinjer ble lansert av de offentlige myndigheter. Retningslinjene, som ble utgitt i ...

Av Jøran Hjelmesæth, senterleder, dr.med., Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst (SSO), Sykehuset i Vestfold HF Omtrent 100.000 nordmenn er sykelig overvektige, det vil si at de har en kroppsmasseindeks (KMI) på 40 kg/m2 eller mer, eller en KMI på mer enn 35 kg/m2 og minst en følgesykdom som diabetes, høyt blodtrykk, nattlig pustestans, ...

Av Ingrid B. Moss Kolseth, ph.d-student, cand.med., Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo Nyreskade (nefropati) er en type mikrovaskulær komplikasjon hos pasienter med diabetes.1 I historiske materialer finner man at nærmere 30-40 % av alle pasienter med diabetes type-1 utvikler diabetesnefropati. Nyere erfaringer viser at denne forekomsten er fallende, og nå ...

Av Bjørg Oftedal, førsteamanuensis, Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger ”Det er viktig å motivere personer med type 2-diabetes til å regulere blodsukkeret” er en gjennomgående setning innen diabeteslitteraturen. Det er helt klart et sentralt aspekt i støtten fra helsepersonell. Likevel har vi lite kunnskaper om hvordan personer med type 2-diabetes oppfatter støtten både fra ...

Av Siril S. Bakke, stipendiat, Avdeling for farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo Eili T. Kase, post doc, Avdeling for farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo De siste tiårene har forekomsten av type 2-diabetes økt drastisk, og sykdommen har blitt en stor trussel mot folkehelsen over hele verden. Det internasjonale diabetesforbundet (International Diabetes ...

Av Torgeir T. Søvik, assistentlege, Kirurgisk klinikk, Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus Aker Erlend T. Aasheim, Academic Clinical Fellow, Department of Public Health and Primary Care, University of Cambridge Fedmekirurgi bedrer blodsukkernivået hos mange pasienter med type 2-diabetes, men kunnskapen om langtidseffekter er fortsatt mangelfull. Globalt behandles stadig flere pasienter med ...

Av Anders Palmstrøm Jørgensen, overlege, spesialist i indremedisin og endokrinologi, ph.d.-kandidat, leder av Norsk endokrinologisk forening. Seksjon for spesiell endokrinologi, Rikshospitalet. Oslo universitetssykehus HF. Diabetologia trykket i 2010 en artikkel med tittel ”Guidelines: we’ll always need them, we sometimes dislike them, and we have to make them better”,1 og ja jeg er enig, men jeg vil legge ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus