Av Serena Tonstad, overlege, Seksjon for preventiv kardiologi, Avdeling for endokrinologi, sykelig fedme og forebyggende medisin, Oslo universitetssykehus Flere kliniske spørsmål blir stilt når det gjelder statinbehandling av pasienter med type 2-diabetes. Skal alle pasienter med type 2-diabetes behandles med statiner? Skal man se på tilleggs-risikofaktorer, og hvilke er mest tellende? Siden statiner kan gi ...

Av Hanne Strøm, seniorrådgiver, Divisjon for epidemiologi, Nasjonalt folkehelseinstitutt Christian Berg, seniorrådgiver, Divisjon for epidemiologi, Nasjonalt folkehelseinstitutt Randi Selmer, seniorforsker, Divisjon for epidemiologi, Nasjonalt folkehelseinstitutt Lars Christian Stene, seniorforsker, Divisjon for epidemiologi, Nasjonalt folkehelseinstitutt Norsk diabetesregister kan per i dag ikke gi gode nok svar på hvor mange som har diabetes. Det er derfor vanskelig ...

Av Fredrik C. Størmer, Tidligere arbeidsplass: Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Oslo Kan type 2-diabetes være et tidlig stadium av Alzheimers sykdom? Den kan skade blodkarene ved å redusere eller blokkere blodstrømmen til hjernen og føre til en svak svekkelse av hukommelse som man normalt finner ved den normale aldringsprosessen. Forstyrrelser i den nevronale insulin-signaloverføringen ser ut til ...

Av Karianne Fjeld, forsker, ph.d., KG Jebsen Senter for Diabetesforskning, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen Bente Berg Johansson, forsker, ph.d., KG Jebsen Senter for Diabetesforskning, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen Erling Tjora, overlege, ph.d., Barneklinikken, Haukeland universitetssjukehus Bukspyttkjertelen har to hovedfunksjoner: Å regulere blodsukkeret ved utskilling av insulin og å produsere og skille ...

Av Gunhild Lerstad, forskerlinjestudent, K.G. Jebsen-senter for tromboseforskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø Sigrid K. Brækkan, førsteamanuensis, K.G. Jebsen-senter for tromboseforskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø John-Bjarne Hansen, professor, K.G. Jebsen-senter for tromboseforskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø Venøs trombose (dyp venetrombose og lungeemboli) er en vanlig sykdom med ...

Av Michael E. Røder, overlege, seniorforsker, dr.med., Center for Diabetesforskning, Medicinsk Afdeling, Gentofte Hospital, Københavns Universitet Tina Vilsbøll, professor, overlege, dr.med., Center for Diabetesforskning, Medicinsk Afdeling, Gentofte Hospital, Københavns Universitet Dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4)-hemmere, glucagon-like peptide-1 (GLP-1)-reseptoragonister (GLP-1Ra) og sodium-glucose co-transporter-2 (SGLT2)-hemmere er alle nyere glukosesenkende midler som brukes i behandlingen av pasienter med type ...

Av Pål Jørgensen, fastlege, stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Retningslinjer for forebygging og behandling av de fleste vanlig forekommende sykdommer har vært gjeldende i mange år allerede, blant annet med mål om å redusere sykelighet og dødelighet gjennom tidlig intervensjon. I praksis oppleves en gradvis dreining i retning av tidlig diagnostikk. Mange har en forventning ...

Av Anne-Marie Aas, klinisk ernæringsfysiolog ved Oslo universitetssykehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, leder av arbeidsgruppen bak kapittelet Levevaner i de nye nasjonale retningslinjene for diabetes I løpet av de to siste årene har det foregått en omfattende revisjon av den nasjonale faglige retningslinjen for diabetes, som sist kom ut i 2009. Det som ...

#Siste magasin

Fastleger

Nr. 32 • oktober 2019
9. Årgang
  • Lavkarbokosthold
  • Diabetes type 2
  • Pasientperspektiver