VARSITY-studien

Gastroenterologi | Bjørn Moum | 29. mai 2019 kl. 11:17 |

Under den 14. kongressen til European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) i København ble resultatene fra VARSITY-studien publisert. Dette er den første direkte sammenlignende studien av to biologiske legemidler innenfor inflammatorisk tarmsykdom (IBD). Resultatene ble presentert av dr. Stefan Schreiber ved Universitetssykehuset i Kiel som en muntlig presentasjon (OP34)1 under kongressen, og i en video ...

Den globale insidensen av inflammatoriske tarmsykdommer (IBD), som inkluderer ulcerøs kolitt (UC) og morbus Crohn (MC), er stadig økende, spesielt i vestlige land. I Europa er det rundt 2,4 millioner hovedsakelig unge pasienter som er diagnostisert med IBD.1 IBD klassifiseres som en autoimmun sykdom hvor immunforsvaret er dysregulert på grunn av mikrobiota i tarmen og/eller ...

Det finnes foreløpig ingen internasjonal konsensus om varigheten av TNF-hemmer-behandling ved inflammatorisk tarmsykdom (IBD). Hittil har mange ment at de fleste bør få langvarig, kanskje livslang behandling. I populasjoner hvor det er gjort systematisk uselektert seponering av samfunnsøkonomiske årsaker, har det vært observert høy residivfrekvens. Retrospektive studier og metaanalyser viser relapsrater på 30 – 40 ...

Revmatiske plager er vanlig ved kronisk inflammatorisk tarmsykdom (IBD).1 Allerede i 1895 beskrev White ulcerøs kolitt (UC) i tarmen hos en pasient med antatt revmatoid artritt.2 Førti år senere påpekte Hench at artritt ved UC skiller seg fra revmatoid artritt.3 Etter hvert er det blitt påvist en sammenheng også mellom IBD og ankyloserende spondylitt (Bekhterevs ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus