Vanskelige gallegangssteiner

| Lars Aabakken | 25. Mar 2019 kl. 11:50 |

Gallestein oppstår oftest i galleblæren, men de fleste av dem er asymptomatiske, iallfall i mange år. Dersom de gir problemer der (kolecystitt) er behandlingen kirurgisk, med kolecystektomi, vanligvis laparoskopisk. Gallesteiner i intra- eller ekstrahepatiske galleveier er derimot sjeldent asymptomatiske. De rekruttereres oftest fra galleblæren, men kan også oppstå de novo i galleveiene, spesielt ved gangpatologi. ...

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 23 • jun 2017
7. årgang
  • Kolesterolsenkende behandling
  • Diabetes
  • Overvekt hos barn og unge