Vanskelige gallegangssteiner

| Lars Aabakken | 25. Mar 2019 kl. 11:50 |

Gallestein oppstår oftest i galleblæren, men de fleste av dem er asymptomatiske, iallfall i mange år. Dersom de gir problemer der (kolecystitt) er behandlingen kirurgisk, med kolecystektomi, vanligvis laparoskopisk. Gallesteiner i intra- eller ekstrahepatiske galleveier er derimot sjeldent asymptomatiske. De rekruttereres oftest fra galleblæren, men kan også oppstå de novo i galleveiene, spesielt ved gangpatologi. ...

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 32 • juni 2019
9. Årgang
  • Lungekreftscreening
  • Pleuraempyem
  • Alvorlig astma