De siste årene har det vært utallige oppslag i pressen om vitamin D og potensiell helsegevinst, også i relasjon til hjerte- og karsykdommer. Grunnene til dette er mange. Vitamin D får vi enten via produksjon i huden ved soleksponering, eller via kost (spesielt fet fisk) og vitamintilskudd. For at vitamin D skal bli aktivt må ...

Multippel sklerose (MS) er en kronisk immunmediert sykdom som rammer sentralnervesystemet til individer med en antatt genetisk sårbarhet og eksponering mot miljømessige risikofaktorer.1 Sykdommen debuterer oftest i ung voksen alder med et klinisk forløp som karakteriseres av episoder med raskt innsettende nevrologiske utfall og gradvis spontan bedring (attakkvis MS).2,3 Ved utgangen av 2013 var det ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus