Tidsbegrenset behandling av KLL-høyrisikopasienter med tilbakefall

BestPractice | Jun 2018 | EHA 2018 |

Overlege Carsten Utoft Niemann, Hematologisk Avdeling, Rigshospitalet i København, presenterer her de første meget lovende data fra VISION, en relaps-studie hos KLL-pasienter.