TNFi «frikjent» for å øke kreftrisiko hos pasienter med psoriasisartritt

BestPractice | Sep 2019 | Dermatologi |

Pasienter med psoriasisartritt (PsA), behandlet med TNF-α hemmere (TNFi), skal ikke lenger frykte en økt generell risiko for å få kreft. Dette var hovedbudskaet fra professor Lene Dreyer ved Aalborgs Universitetshospital da hun presenterte studien «Incidence of cancer in TNFi treated patients with psoriatic arthritis: a population-based cohort study from 4 Nordic countries» på årets EULAR-konferanse.  • Vi ser at når vi behandler pasienter med TNF-α hemmere, så gir ikke det en overordnet økt kreftrisiko, hvilket er meget positivt, forklarte Dreyer.  Formålet med studien var å undersøke kreftforekomst blant pasienter diagnostisert med PsA og behandlet med TNFi, sammenlignet med forekomsten i den generelle befolkningen.  Data basert på det meste av Norden Studien er basert på data fra fire nordiske land: Danmark, Sverige, Norge og Finland. Dataene kommer fra databasene DAN-BIO (Danmark), ARTIS (Sverige), ROB-FIN (Finland) og ICE-BIO (Island).  Studien undersøkte følgende kreftformer: kolorektal kreft, lungekreft, malignt melanom, prostatakreft, brystkreft og malignt lymfom. På bakgrunn av studien kan Lene Dreyer konkludere med at det ikke er en økt risiko for kolorektal kreft, lungekreft, malignt melanom, prostatakreft og brystkreft hos PsA-pasienter behandlet med TNFi. Studien viste imidlertid at det er en økt risiko for malignt lymfom (SIR: 1,84 [1,20 - 2,82]). Lene Dreyer forklarte dette resultatet med at det sannsynligvis er en økt generell risiko for utvikling av lymfomer hos PsA-pasienter.  • Hvis man ser på pasienter med leddgikt, som har ubehandlet sykdomsaktivitet, så ser man en økt risiko. Det vil være nærliggende å tro at dette er det samme – at PsA-pasienter har en pågående infeksjon som aktiverer immunsystemet og gir lymfomer, sier Dreyer.  Lene Dreyer fortalte at forskningsgruppen hennes allerede er i gang med å undersøke dette.  Mer trygghet for pasientene Ting tyder på at dette er en milepæl som vil skape mer trygghet for pasientene, forklarte Lene Dreyer.  •...