Toll-liknende reseptorer i dermatologien

BestPractice | Jul 2016 | Dermatologi |

Av Øystein Grimstad, spesialist i dermatovenereologi , stipendiat, Det medisinske fakultet, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU, Trondheim Oppdagelsen av toll-liknende reseptorer (TLRs) i slutten av det forrige århundre blir av mange oppfattet som et av de viktigste bidragene til immunologien i nyere tid og har gitt en ny forståelse av det medfødte immunforsvaret. TLRs er en familie overflatereseptorer som gjenkjenner distinkte strukturer hos ulike bakterier, virus og sopp som er blitt bevart opp igjennom evolusjonen. Det mest kjente eksemplet på dette er endotoxinet lipopolysakkarid, en svært viktig bestanddel ved Gram-negative bakterier, som gjenkjennes som ligand til TLR4. Andre reseptor-ligand-par er TLR5 og flagellin, TLR1/2/6 og lipoproteiner og TLR3/7/8/9 og fremmede nukleinsyresekvenser. I tillegg gjenkjenner noen TLRs også endogene produkter som er assosiert med celleskade. Slike ”damage associated molecular patterns” (DAMPs) er blant annet heat shock-proteiner og ekstranuklært endogent DNA. Aktivering av TLRs gir en rask immunrespons med produksjon av cytokiner, kjemokiner og antimikrobielle peptider. I tillegg styres den senere aktiveringen av det ervervede immunforsvaret gjennom spesifikk oppregulering av adhesjonsmolekyler og ko-stimulatoriske faktorer. Det ervervede immunforsvaret gir en tregere respons enn det medfødte immunforsvaret, men har større presisjon i angrepet mot den aktuelle mikrobe. TLRs i huden Huden utgjør et viktig førstelinjeforsvar mot fremmede mikrober, og TLRs utgjør en viktig del av dette forsvaret. Skadelige agens må gjenkjennes så raskt som mulig, og en proinflammatorisk respons igangsettes. Immunsvaret man får avhenger av hvilke celletyper som er involvert, ettersom repertoaret av TLRs er ulikt i ulike celler. Noen celler vil altså kunne reagere kraftig på én TLR-ligand, mens andre ikke vil gjenkjenne den samme liganden. TLRs er involvert i en rekke dermatologiske tilstander, og i tillegg utøver noen dermatologiske medikamenter sin virkning via TLR signalveier. TLRs ved noen dermatologiske tilstander • Psoriasis Patogenesen ved psoriasis er ikke fullt ut kjent,...