Trenger vi nye retningslinjer for blodsukkersenkende behandling ved type 2-diabetes?

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Av Anders Palmstrøm Jørgensen, overlege, spesialist i indremedisin og endokrinologi, ph.d.-kandidat, leder av Norsk endokrinologisk forening. Seksjon for spesiell endokrinologi, Rikshospitalet. Oslo universitetssykehus HF. Diabetologia trykket i 2010 en artikkel med tittel ”Guidelines: we’ll always need them, we sometimes dislike them, and we have to make them better”,1 og ja jeg er enig, men jeg vil legge til et punkt om implementering. De norske nasjonale retningslinjene ble publisert våren 20092 og var resultatet av en lang og grundig prosess i en bredt sammensatt arbeidsgruppe, etterfulgt av en omfattende høringsrunde. Dokumentet er 148 sider langt (kortversjon finnes) og gir en fin oversikt over de fleste aspekter ved diabetes: Diagnose, forebygging og behandling. Mange mener likevel at dokumentet allerede er foreldet, og at det må revideres i tråd med nye vitenskapelige data. I Finland var en tidlig (2007) ute med individtilpassede retningslinjer for diabetes-behandling.3 Faktorer som høy alder, kronisk sykdom, alkoholisme, overvekt, nyresykdom, transportarbeid, nylig hjerteinfarkt, nydiagnostisert diabetes, nevropati, hypoglykemitendens, beinskjørhet, hyppig trening og aleneboenhet ble markert med fargekoder for å veilede brukerne i valg av blodsukkersenkende behandling. Råd og advarsler tilpasset den enkelte pasient dukker opp mens en ”beveger” seg i disse nettbaserte retningslinjene. Retningslinjer fra ADA og EASD Våren 2012 foreligger et felles ”Position statement” fra ”the American Diabetes Association” (ADA) og ”the European Association for the Study of Diabetes” (EASD) hvor forfatterne (en gruppe eksperter) anbefaler en ”pasienten i fokus” basert tilnærming i håndtering av hyperglykemi ved type 2-diabetes.4,5 Bakgrunn for disse nye ”guidelines” er resultatene fra de store studiene ACCORD,6 ADVANCE7 og VADT.8 Her fant man at intensiverte behandlingsmål (HbA1c