Trippelbehandling til høyrisikopasienter med myelomatose

BestPractice | Jun 2018 | EHA 2018 |

Carfilzomib, cyclophosphamid and dexamethason er en effektiv og generelt veltolerert trippelbehandling, hvor en kan oppnå dyp respons og MRD-negativitet. Se resultatene fra denne undersøkelsen i denne MEDtalk av Director Myeloma Services, Chandramouli Nagarajan og dr. Chen Yunxin, Singapore General Hospital.