Upadacitinib viser god effekt på RA-pasienter

BestPractice | Jun 2019 | Revmatologi |

Pasienter som har hatt utilstrekkelig respons på DMARDer kan ha stor effekt av behandling med JAK1-hemmeren Upadacitinib. Resultatene kommer fra studien SELECT-NEXT, en 48 ukers fortsettelse av en 12 ukers RCT publisert i The Lancet i fjor.  • Vi så gode resultater allerede etter 12 uker, og forlengelsen av studien har i høy grad oppretthildt resultatene, sier professor Gerd Burmester ved Universitätsmedizin Berlin, hovedmannen bak SELECT-NEXT-studien.  Studiet havde oprindeligt tre arme: En placebogruppe, en gruppe der fik administreret 15 mg UPA pr. dag (UPA 15) og en gruppe der fik 30 mg UPA pr. dag (UPA 30). Ved forlængelsen af studiet blev placebogruppen randomiseret til enten UPA 15 eller UPA 30.  Studien hadde opprinnelig tre armer – en placebogruppe, en gruppe som fikk administrert 15 mg UPA per dag (UPA 15) og en gruppe som fikk 30 mg UPA per dag (UPA 30). I forlengelsen av studien ble placebogruppen randomisert til enten UPA 15 eller UPA 30.  Gerd Burmester er generelt positiv til resultatet.  • Ved uke 60 så vi blant annet at ACR50 lå på henholdsvis 73 % og 70 % i hver gruppe, og at ACR70 var på 51 % og 46 %. Det er overraskende bra, sier Burmester.  • Placebo-gruppen oppnådde de samme resultatene selv etter fire uker, hvor vi så både en stabil effekt og et stabilt nivå av bivirkninger, som dog var litt høyere i UPA30-gruppen enn i UPA15-gruppen, utdyper Burmester.  Hva utsiktene er for Upacitinib i forhold til de to andre JAK-hemmerne på markedet vil Gerd Burmester ikke spå noe om.  • Om Upaticinib er bedre i klinikken enn Baratinicib vet vi ikke. For oss klinisk arbeidende leger er det alltid fint å ha et tredje produkt med en god profil. Da har man mulighet til å bytte hvis andre medisintyper ikke virker, sier...