Utfordringer i norsk dermatologi

BestPractice | Jul 2016 | Dermatologi |

Av Malte Hübner, avdelingsoverlege ved hudpoliklinikken ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS Siden grunnleggelsen av Norges første universitet i Christiania i 1811 ble det fra 1817 gitt medisinsk undervisning i dermatologi. I 1841 var det blitt en egen hudavdeling ved Rikshospitalet, den første spesialavdelingen innen medisin i Norge. Her var hovedoppgaven fremfor alt behandling av syfilis, den såkalte "radesyken”, som dermatologene sysselsatte seg med. I 1889 overtok Caesar Boeck, sikkert en av norsk medisinsk mest kjente internasjonale størrelser, blant annet som førstebeskriver av sykdomsbildet sarkoidose i 1899, som sjef og senere som professor på hudavdelingen. I tillegg til hudavdelingen på Rikshospitalet ble det senere opprettet hudavdeling i Oslo på Ullevål Sykehus i 1903, Haukeland Sykehus i Bergen i 1952 og på regionsykehusene i Tromsø og i Trondheim i 1968. Således har Norge en lang tradisjon innen hudfaget, det akademiske miljøet er dog likevel relativ ferskt og den største utviklingen i faget har skjedd i de siste tiårene. Dermatologi generelt er et relativt lite fag innen humanmedisin og betydningen for området er svært underskattet. Dette gjelder i samme grad for norsk dermatologi. Hudmiljøet er lite med kun omkring 160 praktiserende hudleger som fremfor alt fordeler seg på de store universitetsbyene Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Stavanger. Således er en av de vanskeligste og viktigste utfordringene i Norge å skape et sikkert landsdekkende tilbud for hudpasientene. Med hensyn til internasjonale standarder og vitenskaplig fremskritt har den norske dermatologien hittil kun vært lite innblandet i det store samspillet. Utfordringene er altså tallrike og skal belyses i denne artikkelen. Fra fødsel til død Vi er klar over at vi trenger utfordringer for en sunn utvikling, og at det ikke blir fremskritt uten vanskeligheter. Dessuten har alle hudleger sine egne grunner for hvorfor de har valgt hudfaget, grunner som er svært forskjellige. En ting som gjør...