Uventet bedring av MS etter bruk av alternativ behandling

BestPractice | Jul 2016 | #0071A7 |

Av Anita Salamonsen, sosiolog, forsker, Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ behandling (NAFKAM), Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø Tove Kruse, historiker, lektor, Institut for kultur og identitet, Roskilde Universitet, Danmark  Sissel H. Eriksen, sosiolog, førsteamanuensis, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, Universitetet i Tromsø Alternative behandlingsformer brukes hyppig av pasienter med multippel sklerose (MS). Vi bruker her begrepet alternativ behandling slik det defineres i Lov om alternativ behandling av sykdom, § 2:  Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helsetjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Behandling som utøves i helsetjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helsetjenesten.  Norske og danske pasienter bruker hovedsakelig alternative behandlingstilbud utenfor det offentlige helsevesenet og må da selv dekke eventuelle økonomiske kostnader med disse behandlingene. Bruken av alternativ behandling er høyere blant kronisk syke enn i befolkningen generelt, og varierer for MS-pasienters del mellom 27 % og 100 % i ulike studier i vestlige land. Tall for norske MS-pasienters bruk av alternativ behandling finnes foreløpig ikke. Mellom 40 % og 60 % av danske MS-pasienter bruker eller har brukt en eller flere former for alternativ behandling, med soneterapi, akupunktur, kosttilskudd/vitaminer/mineraler og homøopati som de hyppigst anvendte behandlingsformene. Kronisk syke pasienters bruk av alternative behandlingsformer har vært forklart både som et uttrykk for manglende tilfredshet med tilbudet pasientene har fått i det offentlige helsevesenet og som uttrykk for en positiv holdning til og erfaringer med alternative behandlingsformer. Pasienter i ulike studier vektlegger mange alternative behandlingsformers fokus på samvirket mellom fysisk og psykisk helse og på pasienters individuelle helhetlige livssituasjon. Kontroll over eget liv og muligheten til selv å bidra inn i behandlingen, anses som viktig fra et pasientperspektiv.  Pasientdefinerte eksepsjonelt gode forløp av MS Noen MS-pasienter opplever...