Vitamin D-mangel – en risikofaktor for diabetes?

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Av Guri Grimnes, lege, ph.d., Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Endokrinologisk forskningsgruppe, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø Mangel på det særegne og fascinerende prohormonet vitamin D har de siste 10-15 årene fått mye oppmerksomhet som en mulig årsak til en lang rekke tilstander og sykdommer, deriblant type 2-diabetes. Hensikten med denne artikkelen er å gi en kort oversikt over forskningen innenfor dette området per i dag. Vitamin D-mangel er mest kjent som årsak til engelsk syke eller rakitt og har gjennom sin sentrale funksjon i kalkmetabolismen vært assosiert med skjeletthelse og spesielt osteoporose. Globalt sett er sola den viktigste kilden til vitamin D gjennom UVB-indusert produksjon av vitamin D i huden. Dette vil avhenge av blant annet årstid, breddegrad, klesdrakt, bruk av solkrem, alder og hudfarge. For eksempel har eldre nedsatt evne til kutan vitamin D-produksjon, mens personer med mørk hud trenger omtrent sju ganger så lang tid i sola som personer med lys hud for å produsere samme mengde vitamin D. Kosten vil derfor for mange være en vesentlig kilde til vitamin D gjennom inntak av fet fisk, tran, kosttilskudd og vitamin D-beriket mat (i Norge gjelder dette blant annet enkelte meieriprodukter). Vitamin D fra både kost og sol hydroksyleres fortløpende i leveren til 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) – og denne metabolitten anses som beste markør på vitamin D-status. Etter en ytterligere hydroksylering kan det aktive hormonet 1,25(OH)2D binde og aktivere vitamin D-reseptoren (VDR) og påvirke transkripsjonen av en rekke gener. Denne hydroksyleringen er strengt regulert i nyrene. I de senere år har man påvist enzymet 1-alfa-hydroksylase, som er ansvarlig for denne hydroksyleringen, i en rekke andre vev og organer. Dette taler for at det også pågår extrarenal aktivering av vitamin D, som etter alt å dømme har lokale autokrine og/eller parakrine effekter i vevet hvor 1,25(OH)2D dannes....