Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft

BestPractice | Jun 2018 | ASCO 2018 |

Selvom ASCO ikke bød på de store gjennombrudd på prostatakreft-området, så er det to studier som Arne Berg, overlege, ph.d., Onkologisk Avdeling, Drammen Sykehus, fant av stor interesse. De peker frem mot at man kan ta noen mer relevante kliniske valg i forhold til prostatakreft. Se oppsummeringen her.