Nytt om diabetes og kardiovaskulær risiko

Trond Jenssen | Diabetes | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger | August 25, 2016

Speaker: Trond Jenssen

Pasienter med diabetes har økt risiko for å dø av hjertekarsykdom. Samtidig er det usikkerhet om hvorvidt blodsukkersenkende medikamenter i seg selv påvirker pasientenes kardiovaskulære profil. Derfor krever blant annet amerikanske legemiddelmyndigheter (FDA), at det må dokumenteres at nye legemidler innenfor snevre grenser, ikke øker den kardiovaskulære risiko, om de skal bli godkjent. Dette reiser spørsmålet om hvilken kardiovaskulær profil de eksisterende diabetes legemidler har. Flere studier er gjennomført og andre er på vei. Hvilken innflytelse har det på behandlingsvalg og behandlingsstrategi i praksis? Hva bør du prioritere høyest: HbA1c eller kardio-vaskulær risiko? Du får svar på dette online på 25. minutter med Professor og overlege Trond Jenssen, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet Nytt om diabetes og kardiovaskulær risiko 28. oktober, klokken 12.00 Vises igjen kl. 20.00