Behandling av follikulært lymfom

Bjørn Østenstad | Onkologi /hematologi | oktober 20, 2017

Speaker: Bjørn Østenstad

Bjørn Østenstad redegjør for behandling av follikulært lymfom og viser at median overlevelse har økt de siste par tiårene på grunn av nye behandlingsmuligheter. Han anbefaler samtidig en forsiktig tilnærming for å unngå unødig toksisitet, da det ikke ser ut til at tidlig kjemoterapi gir noen overlevelsesgevinst. 

3bx3

3bx3

3bx3

3bx3