Behandling av Hodgins lymfom

Alexander Fosså; overlege, dr.med. | Onkologi /hematologi | oktober 20, 2017

Speaker: Alexander Fosså; overlege, dr.med.

I denne videoen redegjør Alexander Fossе for behandling av Hodgins lymfom og viser hvordan bruk av PET-CT og nye medikamenter kan endre behandlingen i de neste årene. Klikk pе linket og se denne MEDtalks nеr det mеtte passe deg. Lengden er 14 minutter.

3bx3

3bx3

3bx3

3bx3