Behandling av RA med JAK-hemmere – Australske kliniske erfaringer

Peter Nash | | Februar 8, 2018

 

Speaker: Peter Nash

Ifølge de oppdaterte EULAR guidelines er JAK-hemmere nå et likeverdig valg ved førstelinjebehandling av RA-pasienter som har utilstrekkelig effekt av metotreksat. To JAK-hemmere er godkjente, men flere er på vei. I denne MEDtalk presenterer Peter Nash data på mere enn åtte års klinisk erfaring med JAK-hemmere - en behandling som i økende omfang velges i Australia. Peter Nash er revmatolog, associate professor ved Department of Medicine, University of Queensland, Australia. I denne MEDtalk har han primært fokus på data vedrørende tofacitinib.