Behov for ny kombinasjonsbehandling for mer varig remisjon

Elisa Ten Hacken | ASH 2017 | desember 12, 2017

 

Speaker: Elisa Ten Hacken

Til tross for den betydelige effekten med de nye legemidlene som har target på henholdsvis BTK og BCL2 signalveier ved CLL, er utviklingen av resistens blitt den største kliniske utfordringen i behandlingen av CLL-pasienter. Det er nødvendig med en prioritering i forhold til å identifisere kombinasjoner av behandlinger for å oppnå en mer varig remisjon. Elise og hennes gruppe har blant annet sett på om de endringene som har skjedd som et resultat av en spleisings-modulator kunne gi nye muligheter for effektiv kombinasjonsbehandling. Dette redegjør hun for her.