Biomarkører ved immunterapi

Janna Berg | Onkologi /hematologi | November 15, 2017

Speaker: Janna Berg

Biomarkører er viktige i forhold til å velge ut de rette pasientene til den rette behandlingen. Dette optimaliserer såvel behandlingen som rasjonell bruk av ressursene. Høye PD-L1-utrykk i kreftceller kan hemme immunresponsen og dette utnyttes av kreftcellene som en overlevelsesmekanisme. PD-L1-uttrykket er også prediktiv markør for anti-PD-L1-terapi. I denne videoen gjennomgår overlege Janna Berg, overlege på Lungeavdelingen på SiV og styremedlem i Norsk Lunge Cancer Gruppe (NLCG) den kunnskap vi har i dag om biomarkører ved immunterapi og hvordan den kan brukes i den daglige kliniske praksis.
3bx3

3bx3

3bx3