Clinical proof points

Matthias Born | Dermatologi | Fastleger | Juni 12, 2017

 

Speaker: Matthias Born

Professor Matthias Born viser i denne MEDtalk den kliniske dokumentasjonen for blått lys i behandling av mild/moderat plakkpsoriasis.

3bx3

3bx3

3bx3