EADV 2018: EADV 2018 avspeiler en spesialitet i overføring

Jørgen Serup | EADV 2018 | September 15, 2018

Speaker: Jørgen Serup

Jørgen Serup, overlege, professor ved Bispebjerg Hospital (DK) gir sin vurdering av den transformasjon dermatologien har gjennomgått fra simple kjemiske behandlinger med mindre effektiv til behandling med komplekse biologiske legemidler, hvor nye langtidsdata viser, og hvor effektivt det er for pasientene. Det er en imponerende utvikling, understreker Jørgen Serup.