Eldre KLL-pasienter får flest infeksjoner

Michael Asger Andersen | ASH 2017 | desember 12, 2017

 

Speaker: Michael Asger Andersen

En dansk registerstudie belyser forekomsten av infeksjoner hos pasienter med kronisk lymfatisk leukemi. Michael Asger Andersen, Rigshospitalet, presenterer her de første resultatene og fremtidige aspekter av de danske dataene som er basert på en sammenstilling av data fra henholdsvis Dansk KLL-register og Dansk Mikrobiologiske Database.