ESMO 2018: Individualisert behandling ved lungecancer

Åslaug Helland | Onkologi /hematologi | November 1, 2018

Speaker: Åslaug Helland

I flere interessante studier på NSCLC som ble der fremlagt under ESMO,  pekes det mot en mer individualisert behandling av lungecancer. I denne MEDtalk gir Åslaug Helland, overlege, dr.med., Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet og professor ved Universitet i Oslo sin faglige vurdering av hvordan de nye data kan brukes i den daglige klinikk.