Håndtering av bivirkninger ved immunterapi

Janna Berg | Onkologi /hematologi | November 15, 2017

Speaker: Janna Berg

Forekomsten av bivirkninger og bivirkningsmønsteret ved immunterapi er svært forskjellig fra det vi kjenner fra kjemoterapi. Immunterapi kan affisere alle organer, men generelt er det kun få pasienter som utvikler alvorlige bivirkninger. Det avhenger dog mye av preparat og sykdommen. Likeledes er det slik at bivirkninger kan komme uker eller måneder etter avsluttet behandling. I denne videoen gjennomgår overlege Janna Berg, overlege på Lungeavdelingen på SiV og styremedlem i Norsk Lunge Cancer Gruppe (NLCG)  inndelingen av de viktigste bivirkninger, samt hvordan de håndteres i den kliniske hverdag.
 
3bx3

3bx3

3bx3