Hvordan vurderes effekt av immunterapi-behandlingen – radiologisk og klinisk

Janna Berg | Onkologi /hematologi | November 15, 2017

Speaker: Janna Berg

Tumorrespons kriterier for mål-lesjoner RECIST 1,1 anvendes for å vurdere effekten av immunterapi. I denne videoen gjennomgår overlege Janna Berg, overlege på Lungeavdelingen på SiV og styremedlem i Norsk Lunge Cancer Gruppe (NLCG), hvordan man benytter RECIST 1,1 ved immunterapi, samt om immun-related Response Criteria og at uni-dimensjonale målinger kan brukes for å vurdere immunrespons. Janna Berg gjennomgår også begrepet pseudoprogresjon, som bryter med den tradisjonelle måten man vurderer effekten av kreftbehandling.
 
3bx3

3bx3

3bx3