Innvandrer og diabetes

Tone Victoria Telle Hjellset | Diabetes / Hjerte-Kar | oktober 27, 2017

 

Speaker: Tone Victoria Telle Hjellset

Det er ingen grunn til at innvandrerbefolkningen med diabetes ikke skal følge nasjonale retningslinjer for kost, fysisk aktivitet og behandling av diabetessykdommen. Men det er veldig viktig å ta spesielle hensyn for denne gruppen pasienter. Som behandler er det viktig at du tar hensyn til kultur, religion, tradisjon, kjønn og alder. Dette vil du høre mere om i MEDtalk med forsker Tone Victoria Telle Hjelset ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet på Ås (NMBU). Hun er til daglig forsker ved NMBU på Ås og har sin doktorgrad på innvandrerkvinner fra Pakistan med diabetes.

3bx3