Carsten Niemann, gir en oppdatering av de danske behandlingsanbefalinger ved KLL

Carsten Niemann | Onkologi /hematologi | desember 20, 2016

 

Speaker: Carsten Niemann

Medlem av den danske guidelinekomitè Carsten Niemann ved Rigshospitalet i København snakker behandling av Kronisk Lymfatisk Leukemi (KLL) slik det foregår etter nye retningslinjer fra 2016. Han går gjennom KLL-behandlingsallgoritmen på en oversiktlig måte og gir innsikt i hvordan de danske retningslinjer er implementert i den daglige behandlingen.