Eivind Galteland går gjennom behandlingsalternativer ved KLL

Eivind Galteland | Onkologi /hematologi | desember 20, 2016

 

Speaker: Eivind Galteland

Overlege Eivind Galteland ved Rikshospitalet snakker behandling av Kronisk Lymfatisk Leukemi (KLL). Han beskriver diagnostikk og behandling, slik den foregår i dag i Norge i lys av det nye handlingsprogrammet fra 2016 med de endringer som er gjort siden siste oppdatering.  

3bx3

3bx3