KLL BEHANDLING I 2017

Eivind Galteland og Carsten Niemann | Onkologi /hematologi | desember 20, 2016

 

Speaker: Eivind Galteland og Carsten Niemann

Har du fått med deg oppdateringen på Kronisk Lymfatisk Leukemi? Nye guidelines i Norge og Danmark kom i 2016. Hva er endringer og behandlingsmessige konsekvenser av de nye guidelines. Dette får du høre om i vårt neste webinar.

3bx3

3bx3