KOLS – en underestimert og underbehandlet sykdom: Hva kan vi gøre med det?

Bjarte Nore | Fastleger | Lungemedisin | desember 18, 2018

Speaker: Bjarte Nore

I denne korte MEDtalk argumenterer Bjarte Nore, overlege, spesialist i indremedisin og lungemedisin, Bergen, for hvordan pasienter med kols kan oppnå en bedre behandling. I et engasjert innlegg setter Bjarte Nore fokus på de utfordringer som finnes og gir konkrete forslag til hvordan diagnostikk og behandling av kols kan forbedres til beste for pasientene. Se og bli faglig inspirert.