Kolskalkulator.no – et online redskap for bedre behandling av kols

Bjarte Nore | Fastleger | Lungemedisin | desember 18, 2018

Speaker: Bjarte Nore

Kolskalkulator.no er en online beslutningsredskap til bruk for diagnostikk og behandling av pasienter med kols. I denne MEDtalk gir Bjarte Nore, overlege, spesialist i indremedisin og lungemedisin, Bergen, en praktisk gjennomgang av hvordan du kan bruke kolskalkulatoren i din praksis.