MRD-negativitet har stor klinisk betydning

Philippe Moreau | ASH 2017 | desember 12, 2017

 

Speaker: Philippe Moreau

Flere nye data viser at oppnåelse av MRD-negativitet har stor klinisk betydning for pasienter med myelomatose både i forhold til progresjon fri overlevelse og total overlevelse. Ifølge Philippe Moreau vil det innen få år være GOLD-standard å oppnå MRD-negativitet spesielt for yngre pasienter.