Nivolumab-behandling ved Hodgkin lymfom

Jonathon B. Cohen | | desember 15, 2017

 

Speaker: Jonathon B. Cohen

Patienter med relapse/refraktær klassisk Hodgkin lymfom behandlet med nivolumab i CheckMate 2015-studien. Studien viser at en med fordel kan fortsette behandlingen på tross av progresjon. Ifølge Jonathon B- Cohen kan man dermed utsette tidspunktet for bytte av behandling til et annet preparat i opptil ni måneder.