Ny førstelinjebehandling til yngre KLL-pasienter

Matthew S. Davids | ASH 2017 | desember 12, 2017

 

Speaker: Matthew S. Davids

I 2016 viste RESONATE-2 studien at Ibrutinib og Imbruvica kan brukes som førstelinjebehandling av KLL hos pasienter over 65 år. I år fremla Matthew S. Davids data fra en etterforskerinitiert multisenter-studie som viste at ved behandling med Ibrutinib i kombinasjon med FCR (fludarabin/ cyclophosphamid/ rituximab) oppnås den hittil høyeste andelen av beinmarg-MRD-negativitet hos yngre pasienter med KLL.