Nyresykdom ved diabetes

Trond G. Jenssen | Diabetes | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger | November 3, 2016

 

Speaker: Trond G. Jenssen

I webinaret forteller professor Trond Jenssen om den siste oppdateringen av ny nasjonal faglig retningslinje ved diabetes. I webinaret på 15 minutter diskuteres diabetes og nyreskade i detalj. Nytt i retningslinjene er konkrete anbefalinger til fastlegen når pasienten skal henvises til nefrolog.