EADV 2018: Nytt om IL-17 hemmer ved behandling av psoriasis

Marc Radtke | Dermatologi | EADV 2018 | September 13, 2018