Opphør av TKI-behandling ved KML

Susanne Saussele | ASH 2017 | desember 12, 2017

 

Speaker: Susanne Saussele

Varigheten av «Deep Molecular Response» er den viktigste faktoren for å vurdere tidspunktet for opphør av tyrosinkinasehemmer-behandling ved kronisk myelogen leukemi. I denne MEDtalken presenterer Susanne Saussele resultatene fra EURO-SKI Trial.